NOV (SK)


Bratislavská skupina NOV sa stretáva na priesečníku žánrov shoegaze, post rock a psychedélia, ktoré kombinuje so slovenskými vokálmi. Zasnené romantické melódie sa často ocitnú v temnej uličke, kde pokojné ticho rušia hlučné gitary. Výsledkom je rozprávka s nie vždy šťastným koncom.

NOV DISBANDED IN 2023 💔

︎

Slovak band NOV balances on the crossroads of shoegaze, post rock and psychedelia, in a combination with Slovak vocals. Dreamy romantic melodies often find themselves trapped in a dark alley where peaceful silence is disturbed by noisy guitars. The result is a fairytale with no happy ending.


KAPELA SA V ROKU 2023 ROZHODLA UKONČIŤ SVOJU ČINNOSŤ 💔
BOOKING
zuz@notanagency.org