Waterbased (SK)Waterbased, slovenské duo Julls Mihalyiová a Ľubo Krajňák tvoriace v Prahe, spája nežnosť a intimitu ľudskosti s vnútorným výbuchom pocitov. Spojenie má v sebe organizmus krásy a tŕnia, ktorý ukazuje súboj temnej impulzívnosti. Človeka sprítomňuje a prepája s vlastnými prežitkami. Projekt bol v roku 2020 nominovaný v kategórii Objav roka Radio Head Awards. Český Magazín Fullmoon zaradil duo medzi „11 nádejí zo Slovenska“ (2021). Svoju hudbu už stihli odprezentovať na festivaloch ako  SHARPE (SK) , Beseda u bigbítu (CZ) alebo Takt (SRB). Po dvojročnej práci a odohratých koncertoch prichádzajú Waterbased s prvými singlami z pripravovaného debutového albumu, Silent Regions. Album prinesie texty písané z miesta nepokoja. Z miesta, ktoré hľadá identitu a spochybňuje isté črty spoločnosti. Poslucháč sa ponára do organizmu spovede, kde priestor zhmotňuje sound dizajn producentov Isama Zing a Aid Kid. Hudobné trenie žánrov dream popu, noisy, trip hopu vytvára generatívne originálne kombinácie transformovaných telies v úmyselnej hre.

Prvé single z albumu Silent Regions L.gain a Polaroid vychádzajú 14. a 29. novembra.


Waterbased, a Slovak duo of Julls Mihalyiová and Ľubo Krajňák working in Prague, combines the tenderness and intimacy of humanity with an inner explosion of feelings. The connection has within it an organism of beauty and thorn, which shows the battle of dark impulsiveness. It brings people to the present and connects them with their own experiences. In 2020, the project was nominated in the Discovery of the Year category of the Radio Head Awards. Czech magazine Fullmoon included the duo among the "11 hopes from Slovakia" (2021). They have already managed to present their music at festivals such as SHARPE (SK), Beseda u bigbítu (CZ) or Takt (SRB). After two years of work and concerts, Waterbased are releasing first singles from the upcoming debut album, Silent Regions. The album will bring lyrics written from a place of unrest. From a place that searches for identity and questions certain features of society. The listener immerses himself in the organism of the confession, where the space is materialized by the sound design of producers Isama Zing and Aid Kid. The musical friction of dream pop, noise, trip hop genres creates generative original combinations of transformed bodies in a deliberate game.

First two singles from the album Silent Regions, L.gain and Polaroid, are coming out on November 14 and 29, 2022.

BOOKING
zuz@notanagency.org